Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Wij streven altijd naar de beste behandeling. Toch kunt u niet tevreden zijn of kunt u ergens mee zitten. Mocht dit zo zijn dan vragen wij u dit te melden en te bespreken met de desbetreffende therapeut. In veel gevallen brengt een gesprek al tevredenheid en een goede oplossing. Wanneer u desondanks een klacht wilt indienen, kunt u in onderstaand document lezen welke stappen u moet ondernemen om een klacht in te dienen.

Document klachtenregeling